Logo

Hlavní oblasti poskytovaných právních služeb naší advokátní kanceláří:

obchodní právo, zejména

  • zakládání a převody obchodních společností

  • přeměny společností (fúze, transformace, apod.)

  • akvizice

  • likvidace a zrušení právnických osob

  • obchodní smlouvy

občanské právo, zejména

  • nemovitosti, sepisování listin pro nakládání s nemovitostmi, včetně vyřízení potřebných podkladů
  • kupní, zástavní, darovací, nájemní a jiné smlouvy dle občanského zákoníku

  • otázky vlastnictví

Autorské právo, směnečné právo

Procesní právo, tj. zejména

  • zastupování před soudy i orgány státní správy včetně sepsání žalob

Právní služby advokátní kanceláře jsou poskytovány na základě zákona o advokacii - zákon č. 85/1996 Sb. Tento zákon upravuje práva a povinnosti nejen advokáta, ale i klienta.

S klientem je dále sjednán způsob odměny a náhrady vedlejších výdajů advokáta.

Standardně je sjednávána smluvní hodinová odměna nebo odměna dle advokátního tarifu v závislosti na hodnotě předmětu právní služby. Advokátní tarif je sjednáván v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb..

Po dohodě s klientem je také možné sjednat měsíční paušální odměnu.